Controle Pellet-CV

Sinds 1 juni 2007 moeten eigenaars hun stookinstallaties op vaste en vloeibare brandstoffen jaarlijks of tweejaarlijks laten controleren. Na de keuring verstrekt de onderhoudstechnicus een keuringsrapport. Vanaf 1 juni 2010 geldt de verplichting ook voor toestellen op gasvormige brandstoffen.

Om de nieuwe regelgeving bij de burger bekend te maken heeft de Vlaamse Overheid de brochure ‘Wat u moet weten over uw centrale verwarming: Nieuwe onderhoudsregels voor gas en stookolie, tips en premies’ en de website www.centraleverwarming.lne.be gepubliceerd.

Een degelijk onderhoud draagt er natuurlijk toe bij dat een verwarmingsinstallatie efficiënt werkt, niet te veel verbruikt, veilig is en zeker op koude winterdagen het niet laat afweten. Voor oudere energieverslindende verwarmingsketels is zelfs een vervanging door een CV-ketel met hoog rendement aangewezen. De verwarming van een woning is immers goed voor 50 tot 70% van de energierekening. Door het fiscale voordeel en verschillende premies kan een nieuwe installatie al worden terugverdiend op minder dan 4 jaar.

Lees meer: Controle pellet-CV

Na de houtpellets, de biokool!

Terwijl de vraag naar houtpellets overal in Europa een ware explosie kent, zou de belangstelling voor een gebrande variant, de zogenaamde biocoal of biokool, binnenkort sterk moeten toenemen. En dat vooral bij de elektriciteitsproducenten!

Biokool bestaat uit houtachtige biomassa (houtafval, bosresten, houtspaanders,…) die gebrand wordt. Het afgewerkte product wordt aangeboden in de vorm van korrels en is een vaste hernieuwbare brandstof met eigenschappen die deze van fossiele steenkool dicht benaderen. De biokoolkorrels zijn waterafstotend, gemakkelijk te transporteren en hebben een energiedichtheid (22 GJ per ton) die nauwelijks lager is dan deze van fossiele steenkool. Door hun hoge energiedichtheid laten ze toe om tot 25 % te besparen op het transport en op de opslag, in vergelijking met traditionele pellets. Nog een laatste troef: ze kunnen verbrand worden in een steenkoolcentrale zonder speciale investeringen of aanpassingen. Kortom: ze bieden dezelfde voordelen als steenkool, zonder de ongemakken van houtpellets. Het is dus duidelijk waarom energieproducenten er interesse in hebben en erin beginnen te investeren.

Lees meer: Na de houtpellets, de biokool!

Houtpellets kopen met ecocheques?

Wat zijn ecocheques?

Ecocheques (of ‘groene cheques’) zijn cheques bestemd voor de aankoop van ecologische producten en diensten.
Een ecocheque is een extraatje dat een werknemer van zijn werkgever krijgt. Zo een cheque mag dus in geen geval een vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel zijn.
Deze cheques zijn vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Werknemers moeten ook, anders dan bij de maaltijdcheques, geen bijdrage leveren aan de ecocheque.

Lees meer: Houtpellets kopen met ecocheques?

Chemische samenstelling van hout

1. Algemeen

Droog hout is voornamelijk opgebouwd uit de volgende stoffen (in % van het drooggewicht) :

 • cellulose 40-50%
 • lignine: 16-25% bij loofhout - 23-33% bij naaldhout
 • hemi-cellulose: 20-30%bij loofhout - 15-20% bij naaldhout
 • inhoudsstoffen 5-30%
 • mineralen 0,1-3%

CelluloseDe eigenlijke structuur van het hout wordt gevormd door de vezelvormige structuur van de cellulose (en hemi-cellulose), waarbij de lignine het natuurlijke bindmiddel vormt. In constructietermen betekent dit dat de sterkte van het hout tot stand komt door de treksterkte van de cellulose (en hemicellulose) enerzijds en de druksterkte van de lignine anderzijds. Het principe van gewapend beton komt op hetzelfde neer (staal = cellulose, beton = lignine), maar in hout is de structuur veel ingewikkelder.

Lees meer: Chemische samenstelling van hout

Opletten voor CO-vergiftiging

Binnenkort gaan er al heel wat mensen beginnen met hun woning te verwarmen. In de overgangsseizoenen wil men dan wel eens naar bijverwarming grijpen, met groot risico voor CO-vergiftiging.
Koolmonoxide of CO is een geurloos, smaakloos en onzichtbaar gas dat ontstaat door een onvolledige verbranding. CO2 wordt gevormd bij verbranding van koolstof (C) in aanwezigheid van voldoende zuurstof (O2). Elk toestel dat door een verbrandingsproces, bv door de verbranding van hout, olie, of gas, warmte produceert is een mogelijke bron van een productie van CO. Indien er sprake is van een 'open vlam' (bv slecht sluitende kacheldeur of gasboiler) bestaat de kans dat bij een onvolledige verbranding CO-gas vrijkomt in de kamer.

Een slecht geventileerde (verluchte) woning, waar er gebrek is aan verse lucht, kan een risico betekenen. Als een open vlam op dat ogenblik onvoldoende omgevingslucht heeft, ontstaat er CO. Eenmaal dit dodelijk gas terug in de leefruimte komt, zijn de gevolgen niet te overzien. Vooral wanneer je hoofdpijn krijgt, misselijk wordt en gedesoriënteerd is de kans groot dat er een bepaalde hoeveelheid CO in je woning rond hangt. Zet dan onmiddellijk ramen en deuren open, ga vervolgens naar buiten en waarschuw de hulpdiensten.

Lees meer: Opletten voor CO-vergiftiging

Centrale verwarming op houtpellets

Als u overweegt om uw oude verwarmingsketel te vervangen door een verwarmingsketel op houtpellets, houdt u best rekening met het volgende:

 • Vooraleer u zo'n installatie overweegt, gaat u best na of uw woning goed geïsoleerd is. Driekwart van uw energie stookt u immers op voor een aangename kamertemperatuur. Daken, muren en ramen zijn vaak de grootste spelbrekers.
 • Kies een installatie met het juiste vermogen. Met een te klein vermogen kunt u nog zo hard stoken, het blijft te koud. Met een te groot vermogen wordt het snel te warm.
 • Voor een pelletketel thuis heeft u geen milieuvergunning nodig op voorwaarde dat u enkel pellets gebruikt die voldoen de Duitse DIN-norm of de Oostenrijkse önorm. Enkel deze pellets garanderen dat ze gemaakt zijn van onbehandeld houtafval dat geen schadelijke stoffen bevat. Ze zijn ook gecontroleerd op vochtgehalte en densiteit. Ze kunnen een optimale verbranding aan: ongeveer 0,5% asresten en weinig rook of roet.
 • De opslag van houtpellets kan heel wat ruimte vragen. Voorzie een aangepaste opslagplaats met een gemakkelijke doorgang en kies een lokale leverancier.

  Lees meer: Centrale verwarming op houtpellets

Pagina 1 van 2