Eenheden van energie

De eenheid voor energie in het I.S.-stelsel (Systéme International) is de Joule. Daarnaast worden ook de 'oude' calorie nog steeds gebruikt en in de Angelsaksische landen vinden we o.a. de BOE en BTU terug.
Alles even op een rijtje...

De Joule

De joule is vernoemd naar James Prescott Joule en is de IS-eenheid voor energie.
Joule kan uitgedrukt worden in meter, kilogram en seconde:
  • 1 Joule = 1kg.m²/s² = 1W.s= 1 N.m.
Eén joule is gedefinieerd als:
  • de energie die nodig is om een gewicht van 1 newton (op aarde correspondeert dit met een massa van ongeveer 100 g) 1 meter omhoog te verplaatsen.
Ook in de voedingsindustrie wordt de energieinhoud van etenswaren in kJ uitgedrukt.
De omzetting van Joules in kWh is eenvoudig: 1 kWh = 3600 kJ.

1 Joule = 1W.s =
0,23987 - 2,2391 Calorie
0,000948 BTU
1/3.600.000 kWh

De Calorie

Voordat de Joule werd ingevoerd, gebruikte men de calorie als eenheid voor energie of warmte. Professor Nicolas Clément introduceerde de eenheid in 1824. De oorspronkelijke definitie van de calorie was gebaseerd op de kilogram:
  • 1 Calorie is de energie die nodig is om de temperatuur van 1 kilogram water met 1 °C te verhogen.
Op deze definitie bestaan er verschillende varianten of afgeleiden. De belangrijkste is variant is gebaseerd op de gram in plaats van op kilogram. Een (gram)calorie is 100 maal kleiner dan een (kilogram)Calorie. De andere varianten zijn voornamelijk gebaseerd op de begintemperatuur van het op te warmen water (4 °C, 15 °C of 20 °C).
Waarden (in J) voor de (gram)calorie variëren van 4,182 J tot 4,190 J. Thermodynamisch wordt 1 (gram)calorie gelijkgesteld aan 4,184 J.

1 (gram)calorie =
4,182 - 4,190 Joule
0,00397 BTU
0,0000012 kWh

De BTU

Is een energieenheid die vooral nog in de Verenigde Staten en Canada gebruikt wordt om de energieinhoud van brandstoffen te beschrijven.
Eén BTU of British Thermal Unit is:
  • de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van een pond (volgens het eenheden systeem 'avoirdupoids') aan water met één graad Fahrenheit te verhogen.
Het vermogen van een kachel of ketel wordt ook uitgedrukt in BTU/uur (BTU/h).

1 BTU =
1054-1060 Joule
252-253 cal
0,000293 kWh

De BOE

De letters BOE staan voor de Engelse term Barrel of oil equivalent en betekenen vat olie-equivalent. Eén BOE drukt bij benadering de hoeveelheid energie uit die vrijkomt bij het verbruiken van één vat ruwe aardolie. Dit komt overeen met ongeveer 1700 kWh.


Rekenmodule
Een handige website om deze en andere eenheden (van schoenmaten tot maten voor radioactief verval) om te rekenen is Convertworld.com.