Energieinhoud van brandstoffen volgens de E.U..

De Europese Unie hanteert standaard omzettingsfactoren voor brandstoffen. Hieronder vind je een tabel met deze omzettingsfactoren, een pdf-versie vindt je hier.

Wat houtpellets betreft kunnen we opmerken dat de waarde die door de E.U. gehanteerd wordt aan de lage kant is. De DIN-normen hanteren immers een norm van 18 MJ/kg. De waarden die de E.U opgeeft zijn waarschijnlijk eerder van toepassing op industriële, minder kawalitatieve pellets.

De Europese Unie heeft uiteraard een uitzonderingsbepaling ingelast: de lidstaten mogen verschillende omzettingsfactoren gebruiken, indien deze kunnen worden gerechtvaardigd.

Energiedrager Kj KWh
1 kg cokes 28.500 7.917
1 kg steenkool 17.200 - 30.700 4.778 - 8.528
1 kg geperste bruinkool 20.000 5.556
1 kg zwart 10.500 - 21.000 2.917-5.833
1 kg bruinkool 5.600 - 10.500 1.556 - 2.917
1 kg olieleisteen 8.000 - 9.000 2.222 - 2.500
1 kg turf 7.800 - 13.800 2.167 - 3.833
1 kg turfbriketten 16.000 - 16.800 4.444 - 4.667
1 kg zware stookolie 40.000 11.111
1 kg gasolie 42.300 11.750
1 kg benzine 44.000 12.222
1 kg paraffine 40.000 11.111
1 kg LPG 46.000 12.778
1 kg aardgas (1) 47.200 13.100
1 kg LNG 45.190 12.553
1 kg hout (25 % vochtigheidsgraad) (2) 13.800 3.833
1 kg pellets/houtbriketten 16.800 4.667
1 kg afval 7.400 - 10.700 2.056 - 2.972
1 MJ afgeleide warmte 1.000 0.278
1 kWh elektrische energie 3.600 1 (3)

(1) 93.0% methaan.
(2) De lidstaten mogen andere waarden gebruiken naar gelang van hun meest gebruikte houtsoort.
(3) Voor de besparing in kWh elektriciteit mogen de lidstaten een standaardcoëfficiënt van 2,5 gebruiken, die de geraamde gemiddelde EU-opwekkingsefficiëntie van 40 % gedurende de doelperiode weerspiegelt. De lidstaten kunnen een verschillende coëfficiënt gebruiken indien zij dat kunnen rechtvaardigen.
Bron: Eurostat.