• Wat zijn houtpellets?
  • Verkooppunten databank.
  • Pelletsforum

Vlaams-Brabant onderzoekt energiepotentieel miscanthus

De provincie Vlaams-Brabant vindt het zogenaamde 'olifantengras' een interessante piste voor landbouwers die op vlak van energie meer zelfvoorzienend willen worden. Het provinciebestuur laat daarom de mogelijkheiden naar het gebruik ervan in de landbouw onderzoeken in haar Provinciaal Agrarisch Centrum in Herent. Dat heeft gedeputeerde Monique Swinnen gezegd bij de voorstelling van de provinciebegroting.

Olifantengras of beter miscanthus is een uit Azië afkomstige rietsoort die snel groeit en eenmaal geoogst en vermalen geschikt is om verbrand te worden in aangepaste ketels waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. Een landbouwbedrijf uit Mollem (Asse) plantte dit olifantengras als een van de eerste in Vlaanderen en hoopt er vanaf volgend jaar zijn bedrijf en aanpalend hoevehotel mee te verwarmen. Met de opbrengst van zijn 1,4 ha groot veld wil de betrokken landbouwer liefst 12.000 liter stookolie uitsparen.

"De teelt van het olifantengras is zeer aantrekkelijk voor landbouwers omdat het geen extra investeringen vergt. Het kan geplant en geoogst worden met bestaande machines. Er moeten geen pesticiden aangewend worden voor onkruidbestrijding en ook voor de verwerking is het bestaande materiaal geschikt", aldus Swinnen. "De opbrengst van de planten blijkt gigantisch. Op dit ogenblik zijn slechts 14 procent van de landbouwers zelfvoorzienend op vlak van energie. Met dit olifantengras hopen we dit percentage sterk op te trekken", besluit zij.

Bronnen: Vilt.be - Belga

Centrale Rodenhuize draait volledig op houtpellets

In Gent is de omgebouwde elektriciteitscentrale van Rodenhuize in gebruik genomen. De centrale draaide tot nu toe op steenkool, maar zal voortaan volledig op houtpellets worden gestookt. Volgens uitbater Max Green - een joint venture van energiebedrijf Electrabel en holding Ackermans & van Haaren - gaat het om het grootste ombouwproject uit de sector in de hele wereld. Er wordt aan toegevoegd dat de centrale ook de beste resultaten scoort op het gebied van milieu. Door de ombouw zou de uitstoot van stikstofoxide en stof met 90 procent worden teruggeschroefd. De centrale heeft een capaciteit van 180 megawatt en produceert volgens Max Green ongeveer 30 procent van alle hernieuwbare energie die in Vlaanderen wordt gegenereerd. De ombouw van de centrale vergde een investering van 125 miljoen euro. Een gedeelte van de houtpellets wordt per schip vanuit Canada naar Gent gebracht. (MH)

Bron: http://www.belegger.nl

Welkom op de nieuwe Pelletinfo.net website!

In vergelijking met de vorige versie van de site zijn er enkele wijzigingen aangebracht:

  • Uiteraard is er gekozen voor een fris design en logo.
  • De navigatie van de site is gebundeld in het top menu en in de balk onderaan. Een aantal links kan dus veranderd zijn ten opzicht van de vorige site!
  • De databank met pelletprijzen is verwijderd. Hoewel de databank geraadpleegd werd, werd ze nauwelijks aangevuld met recente prijzen door verkopers noch door kopers. We zoeken naar een alternatief als prijsindicator.
  • De overzichtspagina’s per provincie met verkooppunten zijn volledig opgenomen in de Pelletzoeker-databank. Deze databank is op verschillende manieren te bevragen. Ook verkooppunten van brandhout worden opgenomen in de databank.
  • De site werd uitgebreid met een forum. Hoewel er reeds fora bestaan, leek het ons toch nog handig om dit forum in het leven te roepen. Registratie is niet verplicht zodat de drempel om te reageren laag is.
  • In het overzicht van kachelmerken zijn naast de pelletkachels ook merken van houtkachels en accumulatiekachels opgenomen.
  • Een pagina met polls of enquetes is toegevoegd.

Er worden nog enkele pagina's voorbereid zoals een link pagina en een calculator om brandstofprijzen te vergelijken.

Studiedag Hout – brandend actueel!

Hernieuwbare warmte: meer doen met biomassa?

Woensdag 14 december 2011 - Vrije Universiteit Brussel

Organisatie: Bio Energie Platform en de Vrije Universiteit Brussel

Biomassa zal de belangrijkste bijdrage gaan leveren voor de productie van onze hernieuwbare energie. Biomassa vinden we het meest onder de vorm van hout maar is het dan wel zo verstandig om hout meer te gaan gebruiken? Dreigen we geen probleem te creëren door het gebruik van hout als energiedrager in plaats van nuttige toepassing als materiaal?
Anderzijds is hout zowat de oudste brandstof die de mensheid kent en ook vandaag nog is hout een zeer belangrijke speler voor de energievoorziening van vele huishoudens over de hele wereld. België heeft als doelstelling 13% van zijn klassieke energievoorziening om te zetten in hernieuwbare energie. Vandaag levert houtachtige biomassa daarvan reeds de helft, naast wind- en zonne-energie en ook biogas. Studies toonden aan dat er nog heel wat biomassa beschikbaar is maar hoe geraken we eraan en hoe passen we ze optimaal toe? En hoe zit het met het materiaalgebruik, dit primeert toch boven het verbranden!
Anderzijds leren we ook dat bossen meer duurzaam moeten beheerd worden en dat een regelmatige kap zelfs betere milieubalansen oplevert. Kortom er is nog veel meer over hout te vertellen dan dat we op het eerste zicht ervan weten. Door verstandig om te springen met deze grondstof komt uiteindelijk elke sector aan zijn doelstellingen. HOUT – een veelzijdige speler in hernieuwbare energie en brandend actueel!

Het volledig programma vind je terug in deze folder.