Controle Pellet-CV

Sinds 1 juni 2007 moeten eigenaars hun stookinstallaties op vaste en vloeibare brandstoffen jaarlijks of tweejaarlijks laten controleren. Na de keuring verstrekt de onderhoudstechnicus een keuringsrapport. Vanaf 1 juni 2010 geldt de verplichting ook voor toestellen op gasvormige brandstoffen.

Om de nieuwe regelgeving bij de burger bekend te maken heeft de Vlaamse Overheid de brochure ‘Wat u moet weten over uw centrale verwarming: Nieuwe onderhoudsregels voor gas en stookolie, tips en premies’ en de website www.centraleverwarming.lne.be gepubliceerd.

Een degelijk onderhoud draagt er natuurlijk toe bij dat een verwarmingsinstallatie efficiënt werkt, niet te veel verbruikt, veilig is en zeker op koude winterdagen het niet laat afweten. Voor oudere energieverslindende verwarmingsketels is zelfs een vervanging door een CV-ketel met hoog rendement aangewezen. De verwarming van een woning is immers goed voor 50 tot 70% van de energierekening. Door het fiscale voordeel en verschillende premies kan een nieuwe installatie al worden terugverdiend op minder dan 4 jaar.

Controle

Elk nieuw centraal stooktoestel moet voor de eerste ingebruikname gekeurd worden. Voor ketels op vloeibare en gasvormige brandstoffen gebeurt dat door een erkende technicus en voor gasgestookte toestellen vóór 1 juni 2010. Voor vaste brandstoffen als hout of steenkool mag dat gedaan worden door een geschoold vakman.

Bovendien is een regelmatig onderhoud en nazicht van het verwarmingstoestel door de gebruiker verplicht. Een goed onderhouden en afgesteld verwarmingstoestel zorgt er immers voor dat:
• het huis altijd comfortabel warm is;
• er een veilige verbranding plaatsvindt, zonder risico op CO-vergiftiging of schouwbrand;
• er veel energie wordt bespaard, hetgeen een lagere energiefactuur oplevert;
• er geen onverwacht hoge herstellingskosten kunnen opduiken;
• last but not least er een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het leefmilieu door minder CO2 uit te stoten.

Hoe vaak een onderhoud nodig is, hangt af van het type brandstof:
• Een toestel op hout, pellets of steenkool moet een jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen door een geschoolde vakman.
• Een installatie op stookolie vanaf een vermogen van 20 kW tot 100 kW moet ook een jaarlijkse onderhoudsbeurt krijgen door een erkende technicus vloeibare brandstof.
• Voor een CV-ketel op gas vanaf 20 kW tot 100 kW is een tweejaarlijkse controle nodig door een erkende technicus gasvormige brandstof. Gastoestellen die op 1 juni 2007 in gebruik waren moeten ingevolge het nieuwe besluit pas vóór 1 juni 2010 een eerste onderhoudsbeurt krijgen.

Een pelletkachel is dus vrijgesteld van deze onderhoudsplicht maar een pellet-CV kachel of een pelletketel niet!

In de regelgeving is ook bijzondere aandacht besteed aan de goede maar vooral veilige staat en werking van het stooktoestel. Aanvoer van verse lucht en correcte afvoer van rookgassen via gesloten rookgaskanalen zijn hierbij essentieel.
Na de onderhoudsbeurt ontvangt de gebruiker een reinigings- en verbrandingsattest. De documenten bevatten heel wat nuttige informatie: zo ziet de eigenaar hierop niet alleen de karakteristieken van het toestel en de reiniging, maar ook de meetwaarden bij het onderhoud en het verbrandingsrendement, de eindbeoordeling, de eventuele gebreken en de te nemen maatregelen. De attesten van de laatste twee onderhoudsbeurten dienen te worden bewaard.

Eenmalige verwarmingsaudit

Oudere ketels verslinden vaak veel energie en leiden zo tot een hogere energiefactuur. Bovendien is er meestal bij een slechte verbranding een hoger risico op CO-vergiftiging of schouwbrand. Daarenboven zijn de meeste uitgestoten gassen schadelijk voor het milieu. Daarom vraagt de regelgeving dat stooktoestellen van meer dan 20 kW die ouder zijn dan 15 jaar aan een grondige inspectiebeurt worden onderworpen. We spreken hier van de éénmalige verwarmingsaudit.